проектиране и производство на цялостно обзавеждане за дома и обществени пространства
ТИНМАР ООД извършва проектиране и производство на цялостно обзавеждане за дома, офиса и други обществени пространства.


Фирмата изработва основно мебели по поръчка, като се разработва индивидуален проект, съобразен с размерите на помещенията и желанията на клиентите. Тинмар ООД осъществява дейността си в собствена производствена база в гр. София, където разполага с просторно производствено помещение, в което са разположени производствените машини и средствата за механизация на процесите. То отговаря изцяло на европейските норми за условия и безопасност на труда.

Персоналът е висококвалифициран и с дългогодишен опит в областта на мебелното производство.


 

В сградата е оборудвана зала за презентация на проектите, където клиентите могат да разгледат мостри на различни материали и 3D проектите на своите мебели. След обсъждане на място могат да се нанесат корекции по проектите, които своевременно да бъдат одобрени. В същата сграда има изграден шоу рум, в който са аранжирани различни модели на помещения и клиентите могат да се убедят в качеството на изработката и на материалите, които използва фирмата.